Conditions Générales


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (AV)
De verhuurder behoudt zich het recht voor om een reservering 48 uur na uw online reserveringsaanvraag te bevestigen.
Voor een kort verblijf, van minder dan 7 nachten, is de afname van beddengoed en eindschoonmaak verplicht, de prijzen hiervan volgen hieronder, na de AV.

TARIEVEN OPTIONELE DIENSTEN, OP AANVRAAG :

  • Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 2,20 €
  • Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 1,76 €
  • Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 1,32 €
  • Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,88 €

ANNULERING
De aanbetaling wordt nooit terugbetaald. Annulering tot 30 dagen voor aankomst: 30% van de totale huursom, die gelijk staat aan de aanbetaling. Van 30 dagen tot 15 dagen voor aankomst: 75% van de huursom. Minder dan 15 dagen voor aankomst: 100% van de huursom. Annuleringen moeten worden bevestigd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

RESERVERING:
De reservering is pas effectief na ontvangst van de aanbetaling. De huur wordt gevalideerd na ontvangst van het saldo, 1 maand voor aankomst. Voor elke online reservering worden de betalingen in rekening gebracht op uw creditcard, die u opgeeft bij uw reservering.

GEBRUIK VAN CREDIT CARD:
De huurder machtigt Vaujanylocations / EURL CHEZ PETER, vertegenwoordigd door de heer De Groote Peter, om de details van zijn creditcard die hij bij de boeking heeft gegeven, te gebruiken om de volgende transacties uit te voeren:
1) Betaling van de aanbetaling bij boeking
2) Betaling van het saldo 1 maand voor aankomst
3) Pre-autorisatie voor de waarborgsom
(dit laatste is enkel geldig na handtekening ter goedkeuring ter plaatse)

GEBRUIK VAN EMAILADRES:
De afnemer machtigt EURL CHEZ PETER om hem te registreren voor zijn nieuwsbrieven. Hij kan zich op elk moment hiervoor afmelden.

KOSTEN:
Water en elektriciteit kosten zijn inbegrepen, behalve voor chalet ysengrin

AlGEMENE VOORWAARDEN:
In deze huurovereenkomst wordt verwezen naar de volgende tarieven en voorwaarden die de huurder verplicht is uit te voeren :
*het pand alleen burgelijk bezetten, de uitoefening van een beroep is verboden, waarbij de huurder erkent dat de ruimte(n) die onder dit contract vallen alleen aan hem worden verhuurd als plezierverblijf; hij erkent uitdrukkelijk dat hij een hoodfverblijfplaats heeft en dat hij gedurende de huidige huurperiode een hoofdverblijfplaats zal behouden ;
*het niet onderhuren van de gehuurde ruimte(n), tenzij de verhuurder hiermee akkoord gaat ;
*zich te verzekeren tegen de schade die veroorzaakt kan worden door zijn toedoen, burgelijke aansprakelijkheid; om op de locatie zichzelf en vayjanylocations, eurl chez peter, tegen schade te dekken; kortom in bezit zijn van een burgelijke aansprakelijkheidsverzekering en indien nodig een aanvullende reisverzekering met aansprakelijkheidsdekking.
* Huisdieren worden niet getolereerd in de gehuurde ruimte(n) zonder toestemming van de eigenaar.

BORGSOM:
Op de dag van de sleuteloverdracht, zal de huurder aan de verhuurder een borgsom van 500/1000€ dienen te betalen om de eventuele schade die kan worden toegebracht aan voorwerpen in de gehuurde ruimte(n) te waarborgen. Het kan op geen enkele manier worden beschouwd als onderdeel van de huursom. Deze aanbetaling, verminderd met eventuele kosten voor vervanging/reparatie, wordt maximaal 30 dagen na uw vertrek per post gerestitueerd, als dit ter plaatse niet kon plaatsvinden. De huurder is verantwoordelijk voor alle beschadigingen of beschadigde voorwerpen en eventuele schade die aan de installaties kan worden toegebracht, met name als gevolg van het incorrect gebruik van de verwarmingstoestellen en dergelijke. Het feit, dat de verhuurder, de borgsom incasseert en behoudt tot het einde van de verhuurperiode, kan hem niet hoofdelijk verantwoordelijk stellen. Als de borgsom onvoldoende blijkt te zijn, verbindt de huurder zich ertoe om het bedrag na de controle van het invertaris bij te stellen. De huurder is verplicht deze aanvullende betaling te doen

BEZETTING:
Een inventarislijst en de staat van het meubilair zal worden vastgesteld bij aankomst van de huurder en zal opnieuw beoordeeld worden aan het einde van het huurovereenkomst. De inventarislijst van de gehuurde ruimte(n) moet binnen 24 uur na aankomst worden erkend en ondertekend door de huurder. Elke klacht met betrekking tot de gehuurde ruimte(n) en het inventaris moet ten laatste op de ochtend na de dag van aankomst worden ingediend. De gehuurde ruimte(n) moet “in goede zorg” worden bezet en alleen door het aantal personen overeenkomend met het inventaris en het aantal slaapplekken. De huurperiode moet volledig worden gerespecteerd. Huurders moeten het appartement op de dag van vertrek uiterlijk om 10 uur verlaten De gevonden schade wordt gerepareerd onder de hierin vermelde voorwaarden. De afspraak voor de eindcontrole en uitcheck van de gehuurde ruimte(n) moet uiterlijk donderdag vóór 21.00 uur worden gemaakt.

SLEUTELOVERDRACHT:
De sleuteloverdracht vindt alleen plaats na betaling van de volledige huursom en de borg. De sleutels dienen te worden afgehaald op het kantoor van Vaujanylocations, 487 Col du Sabot, in Vaujany. Naast het huis ‘Maison de Vaujany’ en de bibliotheek. Voor een kort verblijf en tijdens het zomerseizoen kan de afspraak op een andere plaats worden gegeven. De incheck van de gehuurde ruimte(n) vindt plaats vanaf 17 uur. De gehuurde ruimte(n) moet op de dag van vertrek om 10 uur zijn opgeleverd.

VERLIES VAN SLEUTELS DOOR HUURDER :
In het geval van verlies van de sleutel(s) van de gehuurde ruimte(n), wordt een vastgesteld bedrag van 100 €  in rekening gebracht aan de huurder, om de kosten die verband houden met de vervanging van het slot, te dekken.

SCHOONMAAK VAN HET APPARTEMENT :
De huurder dient bij vertrek, het appartement schoon en in goede staat achter te laten. Het servies, het keukengerei en huishoudelijke apparaten moeten ook worden schoongemaakt. De inventarislijst kan tot 48 uur na het vertrek van de huurder worden gemaakt. In geval van niet-naleving van deze clausule, zullen extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan de huurder, dit is een vast tarief afhankelijk van de grootte van de gehuurde ruimte(n).

DIEFSTAL EN VERLIES VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN:
De verhuurder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen die zich tijdens de huurperiode voordoen. De verhuurder verplicht de huurder zich in te schrijven voor een verzekeringspolis die aansluit op deze clausule.

EXTRA INSTRUCTIES:
Ongeacht de zorg die aan de gehuurde accommodatie en de inhoud ervan moet worden besteed, moet extra aandacht worden besteed aan het risico van bevriezing van radiatoren voor centrale verwarming. In de winter moet een radiator bij een open raam nooit worden uitgezet. Huurders zijn verplicht om: de ruimte(n) en het apparatuur die aan hen wordt verstrekt, goed te onderhouden. De huisregels die gelden in de gebouwen met vereniging van huiseigenaren, dienen te worden gerespecteerd, in het bijzonder de rustregel na 22 uur.

VERMINDERING VAN DE DUUR VAN HET VERBLIJF:
In het geval van een vermindering van de duur van het verblijf om welke reden dan ook, zal de verhuurder op geen enkele manier verplicht zijn om de huursom die overeenkomt met deze aanpassing te vergoeden.

DIVERSE:
Onderbrekingen van het functioneren van de algemene voorzieningen van het gebouw (verwarming, televisie, internet / wifi, enz.). Of het slecht functioneren van de jacuzzi of het sluiten van de skipistes en skiliften rechtvaardigt geen vermindering van de huursom of een schadevergoeding, als ze niet te wijten zijn aan nalatigheid van de verhuurder. Voor alles wat niet is voorzien in dit contract, is huurgebruik is de regel. De verhuurder behoudt zich het recht voor om, zonder compensatie, elke huurovereenkomst te beëindigen in geval van niet-uitvoering van de clausules van dit contract door de begunstigde.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN:
In geval er na de vastgestelde betalingsdeadline saldo van de huursom ontbreekt, of in het geval van niet-naleving van één van de clausules van het contract, wordt het huurcontract automatisch beëindigd, als de verhuurder dit beslist, zonder enige juridische formaliteit. Het voorschot op de huur, de aanbetaling voor reservering, blijft eigendom van de verhuurder. Als de huurder weigert de gehuurde ruimte(n) te verlaten, is het voldoende om hem te dwingen met een beschikking in kort geding, geleverd door de voorzitter van de rechtbank van de plaats waar de objectlocatie zich bevindt.

BEPALEN VAN DE RECHTBANK:
Voor de uitvoering van deze procedure en haar uitkomst, is bevoegd de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zijn zetel heeft. In dit geval de rechtbank van Grenoble.

STRAFRECHTELIJKE CLAUSULE:
In geval van vertraging in het vrijmaken van de gehuurde ruimte(n) na een uitzettingsbevel of het verstrijken van het contract, zal de HUURDER, ongeacht zijn motieven, een boete per vertragingsdag verschuldigd zijn, berekend op basis van driemaal de dagelijkse huursom die ingaat op de datum van het gediende vertrek. Deze boete geeft de HUURDER geen enkele vrijwaring om de ruimte(n) langer te behouden, en het zal door de VERHUURDER worden verworven als schadevergoeding, met een vast tarief, zonder alle schade en belangen te beoordelen.

 

 

LES TARIFS DES SUPPLÉMENTS FACULTATIVES,  SUR DEMANDE

location linge de lit : 12 € / lit

location linge de toilette : 7 € pp

Formule linge de lit et nettoyage final inclus

Chalet de Marie n°8 & n°9 : 160 €

Chalet de Marie n° 10 : 190 €

Claret 2, n° 3 : 90 €

Claret 2, n° 1 : 130 €

La Fare, n° 7 et n° 10 : 130 €

Cochette 2, n° 12 : 130 €

Clovis 2 : 130 €

Chalet le Verney,  B7 : 150 €

Chalet Perin : 150 €

Chalet le Verney, A6 : 160 €

La Fare, n° 12 : 190 €

Cochette 2, n° 15 : 190 €

Cochette 1, n° 14 : 190 €

Claret 2, n° 15 : 190 €

Les Farfelus : 260 €

Clovis 1 : 230 €

Fimaloc : 230 €

Chalet Louise : 230 €

Vaujany Mountain Lodge : 250 €

Les Coutégas : 150 €

L’étendard : 170 €

Les Cîmes : 210 €

Sérendipité : 200 €

Napoléon : 190 €

Joséphine : 190 €

P’tit Vaujany : 170 €

POUR CHAQUE RÉSERVATION OBLIGATOIRE, SAUF PROMOTIONS

15 € frais de dossier